Native library ef70402fdcae56709045d18812cd008d01647f63a541bdf5607d0ba0549357ee

Names

libandroid-skia.so

Metadata

Namevalue
pathlib/armeabi-v7a/libandroid-skia.so
md569b567cd5ce74df6bbc2f14ae63dcdb2
ctime
size

0 special capabilities

Name
SkPathHeap
SkPixelRef
SkTypeface
SkXfermode
SkRefCntSet
SkA1_Blitter
SkA8_Blitter
SkColorTable
SkDrawLooper
SkFILEStream
SkMaskFilter
SkRasterizer
SkRgnBuilder
SuperBlitter
SkBitmapUtils
SkColorFilter
SkColorShader
SkEmptyShader
SkFILEWStream
SkFlattenable
SkImageFilter
SkNullBlitter
SkSrcXfermode
SkBufferStream
SkDebugWStream
SkFilterShader
SkImageDecoder
SkImageEncoder
SkMemoryStream
SkProcXfermode
SkAAClipBlitter
SkClearXfermode
SkComposeShader
SkDstInXfermode
SkMemoryWStream
SkPictureRecord
SkRGB16_Blitter
SkScalerContext
SkShaderBlitter
SkSpriteBlitter
MaskSuperBlitter
SkARGB32_Blitter
SkDstOutXfermode
SkMallocPixelRef
SkRefCntPlayback
SkRgnClipBlitter
SkTriColorShader
SkBMPImageDecoder
SkGIFImageDecoder
SkICOImageDecoder
SkPicturePlayback
SkPNGImageDecoder
SkPNGImageEncoder
SkRectClipBlitter
SkARGB4444_Blitter
SkBitmapProcShader
SkJPEGImageDecoder
SkVMMemoryReporter
SkWBMPImageDecoder
SkWEBPImageDecoder
SkWEBPImageEncoder
SkA8_Shader_Blitter
SkRGB16_Black_Blitter
DeviceImageFilterProxy
SkARGB32_Black_Blitter
SkDynamicMemoryWStream
SkRGB16_Opaque_Blitter
SkRGB16_Shader_Blitter
SkARGB32_Opaque_Blitter
SkARGB32_Shader_Blitter
SkFlattenableWriteBuffer
SkRGB16_Shader16_Blitter
SkRGB16_Shader_Xfermode_Blitter
SkData
SkCanvas
SkDevice
SkShader
SkStream
SkBlitter
SkBounder
SkPicture
SkWStream
SkBitmap::HeapAllocator
SkBitmap::RLEPixels

APKs and Viruses using this library

APKs

Lib name Label Package Source Detection Date
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-07-19 09:02
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-08-13 04:10
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx apkmirror 2018-08-21 08:02
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-09-04 10:02
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx apkmirror 2018-10-01 05:03
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx apkmirror 2018-10-08 05:03
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-10-10 04:02
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-11-09 02:04
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-11-25 03:04

Virus

Lib name Label Package Detection Date

APKs and Viruses using similar library

APKs

Lib name Label Package Source Detection Date
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus apkpure 2018-11-08 12:07
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx apkpure 2018-11-07 11:37
libandroid-skia.so BeautyCam com.meitu.meiyancamera apkpure 2018-11-07 11:33
libandroid-skia.so AirBrush com.magicv.airbrush apkpure 2018-11-07 11:22
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus uptodown 2018-11-07 08:11
libandroid-skia.so AirBrush com.magicv.airbrush uptodown 2018-11-07 07:11
libandroid-skia.so MakeupPlus com.meitu.makeup uptodown 2018-11-07 06:12
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-11-08 12:32
libandroid-skia.so AirBrush com.magicv.airbrush uptodown 2018-10-31 02:05
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx aptoide 2018-10-31 01:11
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus aptoide 2018-10-31 12:14
libandroid-skia.so MakeupPlus com.meitu.makeup uptodown 2018-10-31 10:35
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus uptodown 2018-10-31 09:25
libandroid-skia.so AirBrush com.magicv.airbrush uptodown 2018-10-31 08:39
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx uptodown 2018-10-31 06:34
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus uptodown 2018-10-31 06:05
libandroid-skia.so Meitu com.mt.mtxx.mtxx 1mobile 2018-10-31 05:08
libandroid-skia.so BeautyPlus com.commsource.beautyplus 1mobile 2018-10-31 05:07
libandroid-skia.so AirBrush com.magicv.airbrush uptodown 2018-10-31 03:22
libandroid-skia.so Meipai com.meitu.meipaimv 1mobile 2018-10-31 03:22

Virus

Lib name Label Package Detection Date

Version: 2019-12-12 22:29:30