Signature details

Certificate certificate validation in progress

subject Japan/Tokyo/AndrOpenOffice
issuer Japan/Tokyo/AndrOpenOffice ( 0 conflicts )
sha256 8D:5B:15:B4:29:AA:D2:F2:86:14:5D:62:FF:F4:A8:A3:78:43:C3:76:48:79:2A:2F:0F:3B:7B:F7:E3:6A:EB:16
md5 1F:CC:93:35:96:B1:A2:6E:6A:14:D6:C5:ED:8E:DE:AB
fingerprint FA:DF:0A:CF:4B:FF:00:CA:07:6B:AE:21:1F:A0:7B:3D:32:41:21:B1
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB6zCCAVSgAwIBAgIEUSLr9DANBgkqhkiG9w0BAQUFADA5MQ4wDAYDVQQIEwVK
YXBhbjEOMAwGA1UEBxMFVG9reW8xFzAVBgNVBAoTDkFuZHJPcGVuT2ZmaWNlMCAX
DTEzMDIxOTAzMDUyNFoYDzMwMTIwNjIyMDMwNTI0WjA5MQ4wDAYDVQQIEwVKYXBh
bjEOMAwGA1UEBxMFVG9reW8xFzAVBgNVBAoTDkFuZHJPcGVuT2ZmaWNlMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCTOGLh2Tgq07UgrNsPRVgr7y0tMyn0eKLz
6gh0gU/3YXK7nDjptc2i6vfTJ3tfwmq4FFHaF8JiJMXt2Qq2FrXCCWO9DhES9+Hv
LS6HP5Z9eQSZGi6s2inM15FjtGKaGzexGXXMPYIEVWlkRvBsP3KqXqI1CAWju5Cl
1E5VfEj1rwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAJH7rXC12/4HN205DiUilaUa
6WVwjCi854NrU0wNljR0ENiHzxZuXWZYHPmAcy6PXS3I/ia4Dfq9ChaUQupgKCag
LY5sKdZ2F02AQgJSUa7sJSLL0z8nLggoUcqFNZc7xVx9mR331Xdq2mhWMktVcH5Z
rfua/QtSx3Gb2lzIUR/9
-----END CERTIFICATE-----

Extra

Valid From 2013-02-19 04:05:24
Valid To 3012-06-22 04:05:24
Serial

Public key

Algorithm RSA
Key Size (bits) 1024
Exponent 010001
933862e1d9382ad3b520acdb0f45582bef2d2d3329f478a2f3ea0874814ff76172bb9c38e9b5cda2eaf7d3277b5fc26ab81451da17c26224c5edd90ab616b5c20963bd0e1112f7e1ef2d2e873f967d7904991a2eacda29ccd79163b4629a1b37b11975cc3d820455696446f06c3f72aa5ea2350805a3bb90a5d44e557c48f5af

Virus signed by this certificate: 0

Package Version Source

Apps signed by this certificate

Package Label Version Source Markets Distribution
com.andropenoffice.extensions.fonts 12 Font Pack for AndrOpen Office apkpure 1 100%
com.andropenoffice 241 AndrOpen Office apkpure 2 100%
com.andropenoffice 243 AndrOpen Office uptodown 2 100%
com.andropenoffice 246 AndrOpen Office uptodown 2 100%
com.andropenoffice 254 AndrOpen Office uptodown 2 100%
com.andropenoffice 256 AndrOpen Office uptodown 2 100%
com.andropenoffice 280 AndrOpen Office uptodown 2 100%
com.andropenoffice 284 AndrOpen Office uptodown 2 100%

Distribution total: 100%

Version: 2019-12-13 09:38:55